Veiligheid & Wonen

Leven bestaat uit werk en ontspanning. Daarnaast wil je graag in een mooie, veilige en rustige omgeving wonen met alle voorzieningen binnen handbereik.

Om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten is handhaving en toezicht van groot belang. Vooral “klein leed” kan hiermee aangepakt worden. Overlast in alle vormen (honden, parkeren, buren, huisvuil etc.) kan door handhaving en toezicht aangepakt worden. Cruciaal is hier dat daar dan ook voldoende capaciteit voor aanwezig is.

De bestuurlijke boete is een uitstekend middel om het gedrag van de overlastgevers aan te pakken.

Leefbaarheid voor alle burgers van Veldhoven. Natuurlijk is er behoefte aan kwalitatief goede huisvesting voor iedereen. Faciliteer toegang tot een woning voor onze jongeren, zij zijn noodzakelijk voor de bestendigheid van onze gemeente. Als ze weg gaan, gaat de vergrijzing nog sneller. Bouw voor de eigen jeugd en geef ze bij toewijzingen voorrang boven inwoners van buiten.

Herontwikkeling van leegstaande kantoorpanden kan gepromoot worden zodat ontwikkelaars ze om kunnen bouwen tot woningen voor jong en oud. Leegstand werkt verpaupering in de hand dus snijdt het mes aan twee kanten. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor nieuwbouwprojecten, aandacht voor jongeren, senioren en aangepast wonen. De woningen moeten voor alle doelgroepen geschikt zijn en bovendien energiezuinig (0 op de meter) en voorzien van alle hedendaagse technieken (domotica).

Het verenigingsleven in onze gemeente moet blijven bestaan in alle wijken van onze gemeente. De MFA’s kunnen hierbij een grote rol spelen. Buurthuizen die dreigen te verdwijnen moeten geholpen worden om hun voortbestaan te garanderen zodat zij de sociale functie binnen de wijken kunnen blijven uitoefenen. Vanuit de gemeentelijke organisatie is hier een rol neergelegd voor “Wijkbeheer” en wijkgericht werken. Samen met de inwoners zorgen zij voor een veilige, schone woonomgeving.

Fietsen is beter dan de auto pakken. De infrastructuur voor de fiets is al goed maar kan altijd beter. Vrij liggende fietspaden daar waar het kan en anders zo ruim mogelijk qua afmeting. Wel extra aandacht voor de mogelijkheid om de fiets te stallen. Zeker bij populaire bestemmingen (City Centrum) is onvoldoende ruimte om je fiets te stallen. Dat oogt nu rommelig en kan zeker anders.