Ondernemen & Economie

BPV ondersteunt  gunstige voorwaarden om in Veldhoven een onderneming, groot of klein te vestigen, te starten of te behouden. Stimuleer en ondersteun lokale initiatieven om de economie van Veldhoven te versterken en de concurrentiepositie voor onze ondernemers in de regio te verbeteren.

Er is ruim aandacht voor onze ondernemers. We ondersteunen en faciliteren bedrijven. Dit doen we om gunstige voorwaarden te creëren om in Veldhoven een onderneming te vestigen. De focus moet liggen op het vullen van bestaande bedrijventerreinen. Nieuwe terreinen ontwikkelen heeft pas zin als de bestaande volledig bezet zijn.

Het contact met ondernemers- en winkeliersverenigingen zijn daarbij belangrijk. Met deze gesprekspartners overleggen we periodiek en wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking. Één van de grootste wensen is het anders vorm geven van het beleid rondom betaald parkeren in winkelgebieden. Er zijn vanuit de winkeliersvereniging voorstellen gedaan. Deze moeten door de gemeente serieus genomen worden en in een open communicatie moet een breed gedragen oplossing te realiseren zijn.

Om de internationale bedrijven beter bereikbaar te maken hebben de aansluiting op de A67 en een studie naar de uitbreiding van Eindhoven Airport prioriteit. De Brainportregio vraagt om deze voorzieningen. Daar moeten snel knopen over doorgehakt worden.