Mobiliteit & Infrastructuur

BPV wil Veldhoven toegankelijk houden: aandacht voor oplossingen voor knelpunten die uitstoot van fijnstof, lawaaioverlast en drukke verkeersstromen veroorzaken.

Veldhoven ontwikkelt zich door tot een middelgrote gemeente van ongeveer 50.000 inwoners. Meer inwoners is meer verkeer en meer verkeersbewegingen.

BPV wil Veldhoven toegankelijk houden. Inrichting van wegen, fiets- en voetpaden zijn van belang voor veilig gebruik door alle verkeersdeelnemers. De doorstroming loopt gevaar door het toenemende verkeer. Er komen steeds meer knelpunten bij die om een oplossing vragen. Door nu al te kijken naar de te verwachten problemen, kunnen de oplossingen sneller gerealiseerd worden of de problemen zelfs voorkomen worden.

De gezondheid van de inwoners wordt ook beïnvloed door het toenemende verkeer, zowel op de grond als in de lucht. Economische belangen moeten in balans zijn met de vermindering van gezondheidsrisico’s voor de burgers. Uitstoot van fijnstof, lawaaioverlast en drukke verkeersstromen hebben invloed op een gezond leefklimaat en daar moet bij uitbreidingen nadrukkelijk aandacht aan besteed worden.

Zie ook de opmerkingen over het alternatief vervoer onder 1. “De oudere Veldhovenaar”.