Maikel van Maurik

Maikel van Maurik

Ik ben Maikel van Maurik, steunfractielid van de BurgerPartij Veldhoven.  Allereerst hartelijk dank voor het bezoeken van deze site en dat je de tijd neemt om mijn profiel te lezen.

Ik ben geboren in Eindhoven maar al 22 jaar trotse burger van Veldhoven en dat wil ik graag zo houden, jij toch ook!  Bij mijn werkgever Ceva Logistics heb ik vele functies uitgeoefend en dus veel ervaring opgedaan. De tijd gaat snel, voor sommigen, te snel. Voor de ouderen is het haast onmogelijk om met deze tijd mee te gaan.

De BurgerPartij Veldhoven wil hulp, ondersteuning, zorg, toegankelijkheid en een leefbaar Veldhoven bieden voor iedere burger. We vergeten de jeugd  zeker niet, zij zijn onze toekomst. Maar vergeet niet wie dit mooie Veldhoven gevormd hebben.  Natuurlijk willen we ook onze medelanders, die vaak de weg niet weten of niet bij machte zijn de ingewikkelde bureaucratische regels te begrijpen, helpen met hun vragen.
Om het mooie Veldhoven te behouden en te verbeteren hebben we u voor nodig. Wat ergert de burger? Wat mist de burger en wat wil de burger. Het begint bij het luisteren!!!!
Deze Veldhovense burger luistert naar de naam: Maikel van Maurik