Sport, Cultuur & Onderwijs

Om gezond te blijven is sport van wezenlijk belang. Cultuur draagt bij aan het welzijnsgevoel en het bij blijven in een snel veranderende samenleving, door middel van onderwijs, is één van de voorwaarden om langer mee te blijven doen. 

Voor een gezond leven is sport is een basisbehoefte en bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze burgers. Daarnaast hebben sportverenigingen een sociale functie, kunnen zij integratie bevorderen en zorgen voor een goede invulling van onze vrije tijd. De gemeente gaat met verenigingen in gesprek om ze gezond te houden. Zwemonderwijs hoort nadrukkelijk bij sport en zorgt ook voor de veiligheid van onze inwoners, zowel kinderen als nieuwkomers.

De culturele instellingen en evenementen dragen bij aan een cultureel aantrekkelijk klimaat. Het beleid moet er op gericht zijn om deze instellingen te behouden en er voor te zorgen dat ze meer zelfstandig worden en daardoor minder afhankelijk van steun door middel van subsidies. We zorgen voor toegankelijkheid voor onze inwoners en bezoekers/toeristen aan, met name, de evenementen. Een actief evenementenbeleid bevordert het prettig wonen in Veldhoven. Grotere evenement, zoals CityFest en de Oranjemarkt hebben een grote aantrekkingskracht. Het blijven organiseren van evenementen met een dergelijke omvang moet mogelijk blijven. Daarnaast moet ook het organiseren van kleinere evenementen in de wijken bevordert worden.

Onderwijs is voor iedereen belangrijk, blijven leren is noodzakelijk om mee te blijven doen in onze moderne maatschappij. Voorkom uitval op scholen. Zorg voor goede communicatie en ondersteuning aan onderwijsinstellingen. Met name voor jongeren is het belangrijk om ze in een vroeg stadium te betrekken bij maatschappelijke activiteiten. De link tussen opleiden en werken moet nadrukkelijk aanwezig zijn. De focus moet liggen op opleiden om in te stromen in het werkproces. We denken hierbij ook aan het aanbieden van stage- en leerplaatsen waardoor scholen en werkgevers op een constructieve wijze samen kunnen werken. Alle vormen van scholing kunnen in dit proces meegenomen worden.