Jack van Limpt

Jack van Limpt

Ik ben Jack van Limpt
Sinds februari 2019 lid van BurgerPartij Veldhoven. Van oorsprong kom ik uit Reusel één van de acht zaligheden.
Inmiddels al zo’n 40 jaar woonachtig in Veldhoven( Zeelst) en dus echt geïntegreerd. In 1969 als 15 jarige begonnen bij PTT post daarna Post NL waar ik 43 jaar werkzaam ben geweest waarvan 37 jaar in Veldhoven en omgeving (de Kempen) zowel als postbode en later als leidinggevende. In de jaren 70, de vorige eeuw, was ik medeoprichter van de ambtenarenvakbond bij PTT. Daar heb ik een vijftal jaren als secretaris gefungeerd. Intussen ben ik al weer 7 jaren met pensioen. Om het stilzitten tegen te gaan, wil ik me inzetten voor het lokale gebeuren en dat is de burger uit onze gemeente Veldhoven. Door mijn contacten bij sportclubs-vrijwilligerswerk- wijkplatforms- en andere instellingen maar ook bij het bedrijfsleven waar ik, vanuit mijn functie voorheen, een goede band heb opgebouwd. De toegankelijkheid voor afhandeling van  de dienstverlening voor de burger bij gemeenten en het bedrijfsleven is te bureaucratisch en moet opener en meer transparant zijn. Ook het bouwen voor ouderen en jongeren die moeilijk aan een huis in onze gemeente  kunnen komen, wil ik mij als lid van de BurgerPartij Veldhoven inzetten.