Een gezond huishoudboekje

BPV wil dat de gemeente zorgt voor een gezond financieel huishoudboekje.

Een gemeente kan alleen functioneren als er ook een gezonde financiële basis is en dat begrotingen sluitend blijven en de schulden niet verder oplopen.

De financiële situatie van Veldhoven wordt beter maar we kunnen niet achterover gaan leunen. We moeten alert zijn op onze uitgaven en de gelden die binnenkomen op een verantwoorde wijze besteden over de verschillende doelen/producten.

Budgetbewaking en het nakomen van budgetafspraken zijn regel en geen uitzondering. Begrotingen kunnen soms afwijken van de realisatie maar blanco cheques worden niet uitgeschreven. Bij tegenvallers moet de gemeenteraad in een vroeg stadium geïnformeerd worden zodat een goede afweging gemaakt kan worden.

Bezuinigen is geen doel op zich maar wel een methode om minder uit te geven als de situatie daar om vraagt. Heldere, goed onderbouwde, keuzes brengen meer dan ad-hoc bezuinigingen. Als je het de burger uit kan leggen is het een goede bezuiniging. De afgelopen jaren was het soms niet uit te leggen of ingezette bezuinigingen werden weer teruggedraaid. De oorzaak hiervan is dat er onvoldoende nagedacht is over de gevolgen van een bezuinigingsmaatregel. Dit moet in de toekomst veel beter. Een kerntakendiscussie kan bij het maken van afgewogen keuzes kaderstellend zijn.