Armoede & Eenzaamheid

Er komen steeds meer mensen die op of onder armoedegrens leven. BPV wil nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden om dit terug te dringen.

Er zijn vele instrumenten die ingezet kunnen worden om de “verborgen” armoede aan te pakken. De organisaties die zich bezig houden met hulpverlening zijn ruimschoots vertegenwoordigd. De signalen die zij opvangen moeten gebundeld worden op een centrale plek. Aan burgers die, op deze manier, in beeld komen moet maatwerk geleverd worden om hun problemen te bespreken en om een plan te maken waardoor hun situatie verbeterd.

In het verlengde hiervan zie je ook veel eenzaamheid binnen onze gemeente. Via hetzelfde netwerk kan ook hier een inventarisatie van gemaakt worden. De vele netwerken die er zijn moeten nog beter samen gaan werken om deze problematiek te verkleinen of idealiter te laten verdwijnen.